Strona ta używa plików Cookie, Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
Ship To
Use for the shipto same as billto address
Add/Edit shipment address
Name Quantity Discount Total

 
 

Total:
0,00 zł
Terms of Service

Terms of service

REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH „TREK ENDURO MTB SERIES 2018”

1. WSTĘP

Organizatorem zawodów kolarskich Trek Enduro MTB Series 2018 jest firma:

Active Group Maria Miedzińska

ul. Bogusławskiego 5/3

58-500 Jelenia Góra

NIP: PL 611-117-41-43

REGON 360701092

 Zawody współorganizuje Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach.

Oficjalna strona zawodów to: www.enduromtbseries.pl

Celem organizacji imprezy jest rozwój kolarstwa w odmianie enduro on-sight, wyłonienie najlepszych zawodników oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsc rozgrywania zawodów.

Cykl zostanie rozegrany podczas 3 wyścigów:

 • 16 czerwca 2018 (sobota) – PRZESIEKA
 • 8 lipca 2018 (niedziela) – SZKLARSKA PORĘBA
 • 29 września 2018 (sobota) - MIEROSZÓW

W ramach każdego wyścigu rozegrany zostanie oficjalny Akademicki Puchar Polski w Enduro.


2. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają osoby, posiadające sprawny rower i kask sztywny, które zapoznają się z niniejszym regulaminem i dokonają następujących czynności:

 • Rejestracji on-line lub w biurze zawodów (tylko dzień przed - w przypadku wolnych miejsc na liście startowej)
 • Dokonania opłaty startowej w zawodach (kartą kredytową lub PayU - przy zgłoszeniu on-line, gotówka-przy zgłoszeniu w biurze zawodów);
 • Własnoręcznego podpisu na liście startowej (która jest potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania)
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (dotyczy materiałów filmowych i zdjęciowych przygotowywanych przez organizatora).
 • W przypadku startu osób niepełnoletnich - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (za dolną granicę wieku pozwalającego na start przyjmuje się 15 lat włącznie czyli roczniki 2003 i starsze)
 • Aby być sklasyfikowanym w Akademickim Pucharze Polski należy posiadać i okazać w biurze ważną legitymację AZS oraz dowolny dokument potwierdzający status studenta lub pracownika uczelni.

Zawodnik zostanie wpisany na listę startową i przypisany do grupy startowej, po rejestracji w bazie danych i zaksięgowaniu opłaty za udział w zawodach.

Organizator wprowadza na każdy wyścig limit startujących, który zostanie podany przed uruchomieniem zapisów. Równocześnie zastrzega sobie prawo zmiany limitu, informując o tym w stosownym komunikacie na stronie www lub/i FB. W przypadku zaksięgowania wpłaty po zamknięciu listy startowej zostanie ona zwrócona wpłacającemu, a zgłoszenie zostanie anulowane.

Każdy z zawodników otrzyma w pakiecie startowym:

 • numer startowy montowany na kierownicy roweru - dedykowany każdej edycji (obowiązuje zakaz  modyfikacji i docinania numeru startowego),
 • chip pomiaru czasu – do zwrotu po zawodach na mecie ostatniego OS,
 • upominki od sponsorów zawodów (m.in. smary Juice Lubes, środki Nikwax, napój i batonik Oshee i inne),
 • posiłek regeneracyjny po zawodach (wydawany wyłącznie na podstawie okazanego numeru startowego),
 • materiały promocyjne od sponsorów zawodów.

3. PROGRAM WYŚCIGÓW

Przed każdym wyścigiem podany zostanie szczegółowy harmonogram godzinowy (komunikat organizacyjny), jednakże swego rodzaju program ramowy będzie zawsze taki sam:

Piątek

 • przyjazd zawodników, odbiór pakietów startowych

Sobota

 • odbiór pakietów startowych,
 • krótka odprawa techniczna,
 • aktywacja chipów pomiaru czasu, rozdanie map, podpisanie listy startowej,
 • zawody - starty na poszczególnych OS-ach,
 • after party dla wszystkich uczestników – ognisko/grill,
 • dekoracja zwycięzców

Niedziela

 • testy rowerów, szkolenia z techniki jazdy, szkolenie z pierwszej pomocy, wycieczki

W przypadku edycji w Szklarskiej Porębie zawody odbędą się w niedzielę.


4. RYWALIZACJA

 • Przebieg Odcinków Specjalnych czyli OS nie będzie podawany wcześniej przez zawodami, nie będą też oznakowane dzień przed zawodami. Ideą rywalizacji jest przejazd trasy bez wcześniejszej znajomości jej przebiegu tzw. „On-Sight”.
 • Zawodnik nie będzie mógł dokonać rozpoznania trasy przejazdu przed zawodami oraz w czasie trwania zawodów. Za próbę rozpoznania poprzez przejście, lub przejechanie nawet fragmentu odcinka specjalnego w trakcie trwania zawodów zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Podczas odprawy technicznej przed startem, każdy z uczestników otrzyma mapę z zaznaczonymi pkt. startu i mety każdego z OS oraz sugerowane trasy dojazdowe (z mety na start kolejnego OS), a także czasami startowymi jego grupy na poszczególnych OS.
 • Przy odbiorze mapy i chipa pomiaru czasu, każdy zawodnik ma obowiązek podpisać się własnoręcznie na liście startowej.
 • Każdy z zawodników będzie miał określony przedział czasowy na wystartowanie na danym OS. Podczas rejestracji on-line będzie możliwe zapisanie się do danej grupy startowej (każda grupa po 20 osób).
 • Odcinki dojazdowe na kolejne OS będą objęte limitem czasowym (podanym na odprawie technicznej oraz na odwrocie map), który określa ostateczną godzinę pojawienia się na starcie danego OS dla danej grupy startowej. Jeśli zawodnik spóźni się na start, a dany OS będzie jeszcze otwarty, zawodnik będzie mógł wystartować w kolejnej grupie startowej, nie utrudniając startu osobom w niej startującej, jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 min za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia).
 • Po OS i odcinkach dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo. Złamanie tego nakazu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadków czy defektów roweru). Wyjątek stanowią sytuacje gdy zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.
 • Trasa będzie oznaczona tabliczkami (strzałki, wykrzykniki itp. na czerwonym tle), oraz taśmami. Ponadto w kluczowych pkt. będą osoby porządkowe i sędziowie (mający łączność, ubrani w kamizelki odblaskowe lub czerwone stroje Pokojowy Patrol).

OZNACZENIA  NA  TRASIE  ODCINKÓW  SPECJALNYCH

 

 

 OZNACZENIA  NA  ODCINKACH  DOJAZDOWYCH

 

 • Rower uczestnika powinien być dobrze przygotowany i zapewniać bezpieczne pokonanie trasy zawodów, a przede wszystkim być wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tylny. Jego stan może być skontrolowany przed startem przez sędziego.
 • Przed wyjazdem z miasteczka zawodów, rowery zawodników startujących w klasyfikacji „hardtail” zostaną oklejone naklejkami przez organizatora (tylko rama). Naklejki te nie mogą zostać zerwane, ani zaklejone przez uczestnika.
 • Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniać roweru oraz jego następujących elementów: ramy, amortyzatorów. Wymiana kół i innych elementów jest dozwolona.
 • Rywalizacja powinna odbywać się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni (w miarę możliwości) ułatwić manewr wyprzedzania szybszym zawodnikom.
 • Uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku, który zobowiązany jest nosić przez cały czas poruszania się na rowerze. Kask powinien być przez cały czas zapięty, w szczególności wymagane jest zapięcie pod brodą. Brak kasku powoduje dyskwalifikację z zawodów, bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Brak prawidłowo założonego i zapiętego kasku w czasie jazdy na rowerze po odcinkach dojazdowych obciążone jest karą 5 minut do czasu przejazdu.
 • W przypadku zauważenia przez uczestnika zawodów poważnego wypadku innego zawodnika, ten pierwszy ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy i/lub wezwania pomocy (np. numer kontaktowy do służb medycznych będzie każdorazowo podawany przez zawodami na odprawie technicznej).

5. KLASYFIKACJE I PUNKTACJA

W ramach zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Indywidualna:

KOBIETY:

 • OPEN
 • AZS Open

MĘŻCZYŹNI:

 • Junior (do 21 lat, czyli rocznik 1997 i młodsi)
 • Elita (od 22 do 39 lat włącznie, czyli roczniki 1979 – 1996)
 • Masters (od 40 lat włącznie, czyli roczniki 1978 i starsze)
 • AZS – Open

Hardtail (prowadzona wśród zawodników/-czek startujących na rowerach ze sztywną ramą, bez amortyzacji).

Elektryk – osobna klasyfikacja dla osób startujących na rowerach z elektrycznym wspomaganiem napędu – bez podziału na płeć. Osoby takie NIE będą klasyfikowane w żadnej z powyższych kategorii.

Drużynowa:

Na wynik drużyny (teamu) składać się będzie suma punktów zdobytych przez 4 (czterech) najwyżej sklasyfikowanych członków drużyny (punkty z danej kategorii). Na klasyfikację uczelnianą AZS, składać się będzie suma punktów zdobytych przez 3 (trzech) zawodników, najwyżej sklasyfikowanych reprezentantów danej uczelni.

Indywidualna klasyfikacja generalna:

Do klasyfikacji generalnej zaliczane są wszystkie wyniki punktowe zawodnika z każdej z 3 edycji „Trek Enduro MTB Series 2018”. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma uzyskanych punktów. Jeżeli suma punktów nie rozstrzyga o miejscu, decydujące jest wyższe miejsce w edycji finałowej. 

Drużynowa klasyfikacja generalna:

Do drużynowej klasyfikacji generalnej zaliczane są wyniki punktowe danej drużyny/uczelni, z każdej z 3 edycji cyklu. O miejscu w drużynowej klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów ze wszystkich edycji uzyskanych przez daną drużynę/uczelnię. Jeżeli suma punktów nie rozstrzyga o miejscu, decydujące jest wyższe miejsce w edycji finałowej. 


Tabela nr 1. Każdy z zawodników w zależności od kategorii wiekowej otrzymuje punkty wg poniższej tabeli:

Zajęte miejsca

Elita Mężczyzn

Kobiety Open

Masters i Junior Mężczyzn oraz Hardtail

1

500

400

400

2

420

340

340

3

360

300

300

4

320

280

280

5

290

260

260

6

270

240

240

7

250

220

220

8

240

200

200

9

230

180

180

10

220

160

160

11

210

150

150

12

200

140

140

13

190

120

120

14

180

110

110

15

170

100

100

16

165

90

90

17

160

80

80

18

155

70

70

19

150

65

65

20

145

60

60

21

140

55

55

22

136

50

50

23

134

45

45

24

132

40

40

25

130

35

35

26

128

30

30

27

126

28

28

28

124

26

26

29

122

24

24

30

120

22

22

31

119

20

20

32 – ….

Każde kolejne miejsce jeden punkt mniej

Każde kolejne miejsce jeden punkt mniej

Każde kolejne miejsce jeden punkt mniej

x

Od miejsca 150  1 pkt.

Od miejsca 51  1 pkt.

Od miejsca 51  1 pkt.

Zawodnik/-czka który/-ra nie ukończy zawodów otrzymuje 0 pkt a start ten nie wlicza się do żadnej klasyfikacji.


6. NAGRODY

 • Nagradzane będą 3 pierwsze osoby w każdej kategorii, które otrzymają pamiątkowe trofea oraz nagrody rzeczowe. W miarę możliwości Organizator poinformuje na stronie www i/lub FB jakie są przewidziane nagrody za dane miejsce w danej kategorii.
 • Na dekorację zwycięzców mają obowiązek zgłosić się 3 pierwsze osoby z danej kategorii. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach teamowych (o ile takowe posiadają). W przypadku nieobecności należy wydelegować zastępstwo lub poinformować o tym fakcie organizatora (w innym przypadku nagrody przepadają).

7. KARY

 • Za poruszanie się po OS i odcinkach dojazdowych inaczej jak na rowerze bądź pieszo - dyskwalifikacja.
 • Za rozpoznanie OS w dniu zawodów (przejście, przejazd) - dyskwalifikacja.
 • Za jazdę po trasie i podczas dojazdów na OS bez kasku założonego i zapiętego na głowie – kara 5 minut doliczona do sumy czasu.
 • Za niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych (w zależności od wagi przewinienia) – kara od 1 do 5 minut doliczona do sumy czasu lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 • Zgłoszenia do zawodów można dokonać poprzez system zgłoszeń elektronicznych dostępny na stronie: www.enduromtbseries.pl
 • W tym roku Organizator w chwili uruchomienia rejestracji umożliwi zapisy od razu na każdą z 3 edycji zawodów.
 • Zgłaszający wybiera w systemie grupę startową, w której chce zostać zarejestrowany na dane zawody. Informacja o dostępności poszczególnych grup startowych będzie podawana na stronie wyboru grupy. W trakcie rejestracji każdy uczestnik zakłada indywidualne konto w systemie przekazując organizatorowi dane potrzebne do jego sklasyfikowania w wynikach zawodów.
 • Po dokonaniu rejestracji danych, zgłaszający zostanie przeniesiony do systemu płatności Przelewy24 lub będzie mógł dokonać płatności za start w zawodach w biurze zawodów, jeśli pozostaną wolne miejsca w grupach startowych. Rezerwacja miejsca w grupie startowej musi zostać potwierdzona wpłatą w trakcie 24 godzin od chwili rejestracji, po upływie tego czasu miejsce w danej grupie zostaje zwolnione. Dla przyspieszenia rejestracji i uniknięcia usunięcia rezerwacji miejsca startowego zalecamy wpłatę szybkim przelewem przez system Przelewy24.
 • Organizator traktuje dwie pierwsze grupy startowe (2x20 osób) jako grupy dla najlepszych zawodników. W związku z tym, prosimy o zapisywanie się do tych grup realnie czołowych zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z ww. grup zawodników, którzy w jego ocenie nie należą do ścisłej czołówki.
 • Limit ilościowy / osobowy zgłoszeń może zostać zmieniony przez organizatora, co zostanie podane na stronie www i/lub FB.

Wysokość opłaty startowej za udział w zawodach uzależniona jest od terminu wpłaty:

 • 110 zł – przedsprzedaż - (kwota obowiązuje od chwili uruchomienia zapisów do 30 dni przez danymi zawodami)
 • 150 zł – obowiązuje na mniej, niż 30 dni przed zawodami
 • 300 zł – opłata za pakiet startowy na wszystkie 3 edycje zawodów

Inne opłaty:

 • 10 zł – opłata za wydanie duplikatu numeru startowego

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • możliwość startu na oznaczonych odcinkach specjalnych,
 • wyniki za pośrednictwem elektronicznego pomiaru czasu (Sport Ident),
 • zabezpieczenie medyczne (mobilna karetka – auto terenowe, ratownicy medyczni na trasie zawodów),
 • upominki od sponsorów,
 • bufet w trakcie zawodów po minimum jednym z OS (woda, napoje, owoce, batony, ciastka itp.),
 • możliwość umycia roweru po zawodach,
 • posiłek regeneracyjny po zawodach (wydawany na podstawie okazania numeru startowego)

Sposób dokonywania opłaty startowej:

Opłaty startowej można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24  lub gotówką w biurze zawodów najpóźniej dzień przed zawodami - możliwe jedynie przy wolnych miejscach w grupach startowych.

Płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24:

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa w zawodach w wybranej grupie startowej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Termin wpłaty decyduje o przypisaniu do wybranej grupy startowej.
 • Za moment zapłaty uważa się potwierdzenie wpływu środków do systemu płatności internetowych.
 • W przypadku dokonania przelewu na później, niż 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Reklamacja, rezygnacja, przeniesienie wpłaty:

 • Każdemu rejestrującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji funkcjonowania systemu rejestracji i płatności w terminie 2 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 3 dni roboczych.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu, nieukończenia wyścigu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika. Zainteresowany dokonuje samodzielnie ten zmiany w systemie rejestracji, bez konieczności informowania o tym Organizatora.

Organizator na wyraźną prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż  15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyły się zawody (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Do wystawienia faktury niezbędne jest przekazanie stosownych danych (nazwa instytucji, adres i nr NIP). Faktury nie będą wystawiane przed zawodami ani w dniu zawodów tylko wysyłane pocztą elektroniczną po zawodach, na podany przez wpłacającego adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych:

W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe potrzebne dla przeprowadzenia zawodów startowych. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Trek Enduro MTB Series, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie rejestracji na zawody, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu w zawodach.

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników.

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182).

Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.


9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Zawody Enduro są sportem ekstremalnym o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich OS oraz na trasach dojazdowych.
 • Organizator zaleca jazdę na OS w kaskach typu Fullface, rękawiczkach, okularach/goglach i z ochraniaczami pleców, łokci, kolan i piszczeli.
 • Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów (karetka na mecie każdego OS i ratownicy medyczni w najbardziej niebezpiecznych miejscach na trasie danego OS).
 • Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji sportowej tj. od rozpoczęcia odprawy technicznej do zakończenia rywalizacji na ostatnim OS. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu na kolejnym OS.
 • Kontakt telefoniczny do szefa zabezpieczenia medycznego będzie każdorazowo podany w komunikacie organizacyjnym dotyczącym danego wyścigu oraz podczas odprawy technicznej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawodnik zostanie dopuszczony do startu w wyścigu po potwierdzeniu swojego udziału w Biurze Wyścigu oraz po prawidłowym przymocowaniu numeru startowego oraz chipa pomiaru czasu i podpisaniu listy startowej.
 • Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
 • Organizator posiada polisę ubezpieczeniową OC (odpowiedzialność cywilna), ale nie ubezpiecza zawodników w zakresie NNW. Dlatego z uwagi na zawody będące obarczone ryzykiem kontuzji i wypadków zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał własne ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.
 • W przypadku dokonania wpłaty i nie wystartowania w wyścigu, opłata startowa nie będzie zwrócona zawodnikowi ani nie zostanie przeniesiona na kolejną edycje. Jednak istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. Zainteresowany dokonuje tego samodzielnie bez konieczności informowania Organizatora.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje Organizatorowi zawodów.