Strona ta używa plików Cookie, Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.
Adresy dostawy
Adres wysyłki taki sam jak na fakturze
Dodaj adres
Nazwa Ilość Rabat Suma

 
 

Suma:
0,00 zł
Regulamin zawodów

Warunki sprzedaży

REGULAMIN  MINI SIKORA ENDURO MTB SERIES  2021

WSTĘP

Organizatorem zawodów kolarskich MINI Sikora Enduro MTB Series 2021 jest firma:

Active Group Maria Miedzińska

ul. Bogusławskiego 5/3

58-500 Jelenia Góra

NIP: PL6111174143

REGON: 360701092

Zawody współorganizuje Klub Uczelniany AZS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Oficjalna strona zawodów to: www.enduromtbseries.pl oraz www.facebook.com/EnduroMTBseries

Celem imprezy jest rozwój i popularyzacja kolarstwa górskiego typu enduro, wyłonienie najlepszych zawodników oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsc rozgrywania zawodów.

KALENDARZ EDYCJI

 1. 8 maja 2021 – Świeradów-Zdrój (możliwa zmiana daty)

 2. 14 sierpnia 2021 - lokalizacja zostanie ujawniona wkrótce

W ramach każdego wyścigu rozegrany zostanie oficjalny Akademicki Puchar Polski w Enduro.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Posiadanie sprawnego roweru i kasku sztywnego.

 2. Rejestracja on-line lub w biurze zawodów (tylko dzień przed zawodami).

 3. Dokonanie opłaty startowej.

 4. Własnoręczne podpisanie listy startowej, co potwierdza znajomość niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych.

 6. W przypadku osób niepełnoletnich: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (dolna granica wieku to 15 lat - rocznik 2006).

 7. W przypadku Akademickiego Pucharu Polski: okazanie ważnej legitymacji AZS oraz dowolnego dokumentu potwierdzającego status studenta lub pracownika uczelni.

 8. Prawidłowe przymocowanie numeru startowego i chipa do pomiaru czasu.

 9. Informujemy, że z uwagi na Covid-19 zawody odbędą się zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi. W związku z tym, będziemy wymagać od zawodników przestrzegania ustaleń zawartych w komunikatach organizacyjnych. Liczymy na rozsadek i zrozumienie w tej kwestii.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez system dostępny na www.zapisy.enduromtbseries.pl

 2. Pierwszym krokiem jest wybór klasyfikacji (Pro lub Hobby), grupy startowej (decydującej o godzinie startu na kolejnych odcinkach specjalnych zawodów) oraz podklasyfikacji (AZS, HT itd.).

 3. Drugim krokiem jest dokonanie opłaty startowej w systemie szybkich płatności Przelewy24, kartą płatniczą/kredytową, BLIK lub tradycyjnym przelewem.

 4. Warunkiem wpisania na listę startową w wybranej grupie jest zaksięgowanie wpłaty w przeciągu 24 godzin od rejestracji.

 5. Ze względu na płynność rywalizacji, dwie pierwsze grupy startowe (2x20 osób) są przeznaczone dla najszybszych zawodników. Prosimy o wybór kolejnych grup, jeśli nie zaliczasz się do ścisłej czołówki. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie grup.

 6. Na każdej edycji obowiązuje limit startujących, podany przed uruchomieniem zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu, informując o tym na stronie WWW i/lub Facebook.

 7. Zgłoszenia można dokonać tylko on-line poprzez formularz rejestracji.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału, nieukończenia zawodów, dyskwalifikacji lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, opłata startowa nie podlega zwrotowi ani nie może być przeniesiona na inną edycję.

 9. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika. Dane należy przesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej 3 dni przed zawodami.

 10. Reklamacje dotyczące systemu rejestracji i płatności można zgłaszać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż 2 dni po wysłaniu zgłoszenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 3 dni roboczych.

 11. Reklamacje dotyczące wyników można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wysyłane na innego maila lub poprzez profil na Facebooku nie będą rozpatrywane.

OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wynosi:

 • 120 zł – w przypadku rejestracji wcześniej, niż 3 dni przed zawodami;

 • 160 zł – w przypadku rejestracji na 3 dni przed zawodami lub później.

Inne opłaty:

 • 10 zł – opłata za wydanie duplikatu numeru startowego.

Organizator na prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż 7 dni po terminie zawodów (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zawodach, na podany przez wpłacającego adres e-mail.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • możliwość startu na oznakowanych odcinkach specjalnych;

 • elektroniczny pomiar czasu (Sport Ident);

 • zabezpieczenie medyczne (karetka i ratownicy medyczni);

 • numer startowy montowany na kierownicy roweru - dedykowany każdej edycji (obowiązuje zakaz modyfikacji i docinania numeru startowego);

 • chip do pomiaru czasu – zwracany na mecie ostatniego odcinka specjalnego;

 • bufet w trakcie zawodów (woda, napoje, owoce, batony, ciastka itp.);

 • posiłek regeneracyjny po zawodach (wydawany po okazaniu numeru startowego).

 • upominki od sponsorów;

RYWALIZACJA

 1. Zawody rozgrywane będą na nieznanych wcześniej trasach czyli w tzw. formule „on-sight”.

 2. Wszelkie próby wcześniejszego zapoznania się z trasą w dniu zawodów przez zawodników będą karane dyskwalifikacją.

 3. Liczba odcinków specjalnych oraz ogólny charakter zawodów (całkowita długość i przewyższenie), będą podane kilkanaście dni przed zawodami.

 4. Zawodnicy zarejestrowani w grupach Pro będą mieli do pokonania wszystkie odcinki specjalne. Z kolei zawodnicy z grup Hobby będą mieli do pokonania o jeden OS mniej. Numer tego odcinka zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej przed startem.

 5. Podczas odprawy technicznej każdy z uczestników otrzyma mapę trasy z zaznaczonymi punktami startu i mety każdego odcinka specjalnego oraz sugerowanymi trasami dojazdowymi (z możliwością obowiązkowego wyłączenia pewnych dojazdów). Wyjątek stanowią zawody ze znaną wcześniej trasą. Wtedy organizator udostępnia mapę w wersji elektronicznej.

 6. Po odcinkach specjalnych i dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo. Nieprzestrzeganie tego nakazu (np. jazda samochodem lub wyciągiem) skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli organizator w komunikacje organizacyjnym oraz podczas odprawy technicznej dopuści inne formy poruszania się na odcinkach dojazdowych.

 7. Odcinki dojazdowe będą objęte limitem czasowym, który określa godzinę startu danego OS dla każdej grupy startowej. Jeśli zawodnik się spóźni, a dany OS będzie jeszcze otwarty, będzie mógł wystartować w kolejnej grupie, nie utrudniając startu uczestnikom z tej grupy, jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia).

 8. Trasa odcinków specjalnych będzie oznaczona tabliczkami (strzałki, wykrzykniki itp.) oraz taśmami. Ponadto w kluczowych punktach rozstawione będą osoby porządkowe i sędziowie (mający łączność, ubrani w kamizelki odblaskowe lub czerwone stroje Pokojowego Patrolu).

 9. Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadku czy defektu roweru). Wyjątek stanowi sytuacja, w której zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.

 10. Rower uczestnika powinien być dobrze przygotowany i zapewniać bezpieczne pokonanie trasy zawodów, a przede wszystkim być wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tylny. Jego stan może być skontrolowany przed startem przez sędziego.

 11. Przed wyjazdem z miasteczka zawodów, rowery zawodników startujących w klasyfikacji “Hardtail” mogą zostaną oklejone naklejkami przez organizatora (tylko rama). Naklejki te nie mogą zostać zerwane zaklejone przez uczestnika.

 12. Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniać roweru lub ramy i amortyzatorów. Wymiana kół i innych elementów jest dozwolona.

 13. Zewnętrzna pomoc techniczna (spoza grona zawodników) dozwolona jest tylko w wyznaczonych strefach serwisowych tj. w miasteczku zawodów oraz na bufecie.

 14. Rywalizacja powinna odbywać się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni ułatwić manewr wyprzedzania szybszym zawodnikom.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Zawody enduro są sportem ekstremalnym, o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 3. Każdy zawodnik ma obowiązek jazdy w prawidłowo zapiętym kasku ochronnym, zgodnym z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich odcinków specjalnych oraz dojazdowych.

 4. Organizator zaleca pokonywanie odcinków specjalnych w kasku typu fullface, rękawiczkach z długimi palcami, okularach/goglach, oraz ochraniaczach pleców, łokci, kolan i piszczeli.

 5. Organizator zapewnia niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów (karetka na mecie każdego OS i ratownicy medyczni w najbardziej niebezpiecznych miejscach).

 6. Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji sportowej tj. od rozpoczęcia odprawy technicznej do zakończenia rywalizacji na ostatnim OS. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu na kolejnym OS.

 7. W przypadku zauważenia poważnego wypadku innego zawodnika, każdy uczestnik ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy i/lub wezwania pomocy (numer kontaktowy do służb medycznych będzie każdorazowo podawany przez zawodami na odprawie technicznej).

KLASYFIKACJA

 1. Wprowadza się główny podział wszystkich uczestników na dwie grupy: Pro i Hobby.

 2. Grupa Pro przeznaczona jest dla osób, które już startowały w zawodach MTB, posiadają podstawowe umiejętności techniczne i ich kondycja / stan zdrowia pozwalają na start na pełnym dystansie zawodów. Zawodnicy tej grupy będą mieli do pokonania wszystkie odcinki specjalne. W grupie Pro prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Indywidualna kobiet

 • Pro Open

 • Pro AZS Open

Indywidualna mężczyzn

 • Pro Junior - do 21 lat (rocznik 2000 i młodsi)

 • Pro Elita - od 22 do 39 lat włącznie (roczniki 1982-1998)

 • Pro Masters - od 40 lat włącznie (rocznik 1981 i starsi)

 • Pro AZS Open

Pro Hardtail

Dodatkowa klasyfikacja dla zawodników/zawodniczek startujących na rowerach ze sztywną ramą, bez tylnej

amortyzacji.

Pro Elektryk

Oddzielna klasyfikacja dla osób startujących na rowerach z elektrycznym wspomaganiem napędu – bez

podziału na płeć. NIE będą one sklasyfikowane w żadnej z pozostałych kategorii.

Do rywalizacji dopuszczone będą wyłącznie rowery dopuszczone do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, czyli takie, w których silnik działa tylko i wyłącznie jako wspomaganie pedałowania, o mocy 250W, do prędkości 25km/h. Dopuszcza się korzystanie z więcej niż z 1 baterii.

 1. Grupa Hobby przeznaczona jest dla osób początkujących w MTB pod względem umiejętności technicznych, lub takich które z uwagi na kondycję bądź stan zdrowia, nie są w stanie pokonać wszystkich odcinków specjalnych. Zawodnicy z tej grupy będą mieli do pokonania o 1 odcinek specjalny mniej (określony przez organizatora przed zawodami jako ten „najtrudniejszy”). W grupie Hobby prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Indywidualna kobiet

 • Hobby Open

 • Hobby AZS Open

Indywidualna mężczyzn

 • Hobby Junior - do 21 lat (rocznik 2000 i młodsi)

 • Hobby Elita - od 22 do 39 lat włącznie (roczniki 1982-1998)

 • Hobby Masters - od 40 lat włącznie (rocznik 1981 i starsi)

 • Hobby AZS

Hobby Hardtail

Dodatkowa klasyfikacja dla zawodników/zawodniczek startujących na rowerach ze sztywną ramą, bez tylnej

amortyzacji.

Hobby Elektryk

Oddzielna klasyfikacja dla osób startujących na rowerach z elektrycznym wspomaganiem napędu – bez

podziału na płeć. NIE będą one sklasyfikowane w żadnej z pozostałych kategorii.

Do rywalizacji dopuszczone będą wyłącznie rowery dopuszczone do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, czyli takie, w których silnik działa tylko i wyłącznie jako wspomaganie pedałowania, o mocy 250W, do prędkości 25km/h. Dopuszcza się korzystanie z więcej niż z 1 baterii.

 1. Nadrzędnie nad grupami Pro i Hobby będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa i drużynowa AZS.

 2. Na wynik drużyny (teamu) składa się suma punktów zdobytych przez 4 zawodników danej drużyny z największą liczbą punktów, niezależnie od grupy (Pro/Hobby) i kategorii.

 3. Na klasyfikację uczelnianą AZS składa się suma punktów zdobytych przez 3 zawodników danej drużyny z największą liczbą punktów, niezależnie od grupy (Pro/Hobby).

NAGRODY

 1. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii z grupy Pro otrzymają podczas dekoracji pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.

 2. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii w grupie Hobby otrzymają pamiątkowe medale.

 3. Zawodnicy powinni przystąpić do dekoracji w strojach drużynowych (o ile takie posiadają).

 4. W przypadku nieobecności należy wydelegować zastępstwo lub poinformować o tym fakcie organizatora (w przeciwnym wypadku nagrody przepadają i będą rozlosowane).

KARY

 1. Za poruszanie się po odcinkach specjalnych i dojazdowych inaczej, niż na rowerze lub pieszo - dyskwalifikacja (o ile nie stanowi inaczej komunikat organizatora na odprawie technicznej).

 2. Za rozpoznanie OS w dniu zawodów rozgrywanych w formacie on-sight (przejście, przejazd) – dyskwalifikacja lub kara czasowa.

 3. Za jazdę po odcinkach specjalnych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku - dyskwalifikacja lub kara czasowa.

 4. Za jazdę po odcinkach dojazdowych bez prawidłowo założonego i zapiętego pod brodą kasku - kara 5 minut doliczona do czasu przejazdu.

 5. Za spóźnienie na wyznaczony start OS - 1 minuta za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.

 6. Za niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych - kara od 1 do 5 minut (zależnie od wagi przewinienia) lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator posiada polisę ubezpieczeniową OC (odpowiedzialność cywilna), ale nie ubezpiecza zawodników w zakresie NNW. Dlatego, z uwagi na ryzyko kontuzji i wypadków, zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał własne ubezpieczenie NNW.

 2. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu z zawodów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

 4. Nieznajomość regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.

 5. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje organizatorowi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe niezbędne dla przeprowadzenia zawodów. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Enduro MTB Series, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie rejestracji na zawody, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu w zawodach.

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników.

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182).

Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Załącznik 1: Oznakowanie trasy

Oznaczenia na odcinkach specjalnych:

Oznaczenia na odcinkach dojazdowych:

Załącznik 2: Punktacja do klasyfikacji drużynowej

 

Grupa Pro

Grupa Hobby

Miejsce

Pro elita mężczyzn

Pro kobiety open

Pro mężczyźni masters

Pro mężczyźni junior

Pro hardtail

Hobby elita mężczyzn

Hobby kobiety open

Hobby mężczyźni masters

Hobby mężczyźni junior
Hobby hardtail

1

500

400

250

200

2

420

340

200

170

3

360

300

160

150

4

320

280

140

140

5

290

260

130

130

6

270

240

120

120

7

250

220

115

110

8

240

200

110

100

9

230

180

105

90

10

220

160

100

80

11

210

150

95

75

12

200

140

90

70

13

190

120

85

60

14

180

110

82

55

15

170

100

80

50

16

165

90

77

45

17

160

80

75

40

18

155

70

72

35

19

150a

65

70

32

20

145

60

68

30.

21

140

55

67

27

22

136

50

66

25

23

134

45

65

22

24

132

40

64

20

25

130

35

63

17

26

128

30

62

15

27

126

28

61

14

28

124

26

60

13

29

122

24

59

12

30

120

22

58

11

31

119

20

57

10

32-...

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 150: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 51: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 87: 1 pkt

Każde kolejne miejsce:
jeden punkt mniej.

Od miejsca 40: 1 pkt

Zawodnik, który nie ukończy zawodów, otrzymuje 0 pkt, a start ten nie wlicza się do żadnej klasyfikacji.

     
 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Active Group Maria Miedzińska z siedzibą w Jeleniej Górze jako administratora danych osobowych w celu promocji i marketingu produktów i usług. Zgoda może zostać wycofana
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) od Active Group Maria Miedzińska (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.